Pembiayaan Perumahan-i My 1st Home Scheme – Bank Rakyat

My 1st Home Scheme menawarkan pembiayaan bagi golongan muda untuk memiliki rumah pertama.

Tujuan Pembiayaan

 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale

Keistimewaan

 • Margin pembiayaan sehingga 105%

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun sehingga 35 tahun (mengikut tarikh kelulusan) dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Permohonan boleh dilakukan secara individu atau bersama
 • Bagi permohonan bersama, hanya pasangan suami isteri dibenarkan
 • Pemohon mestilah berpendapatan tetap
 • Permohonan pembiayaan mestilah pembelian rumah pertama sahaja dengan tujuan untuk didiami atau diduduki

Margin Pembiayaan

Sehingga 105% termasuk MRTT

Kadar Keuntungan

PAKEJ
PERMOHONAN DENGAN MRTT

My 1st Home Scheme

 

Jumlah Pembiayaan Kadar Keuntungan
RM100,000 – RM500,000

KA + 1.18%  sehingga

KA +1.48

Kadar Asas (KA): 3.95%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

Tempoh Pembiayaan

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.

Cara Bayaran Ansuran

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan (Pindahan Gaji)
 • Arahan Tetap
 • Tunai

Dokumen Yang Diperlukan

KATEGORI PEMOHONAN DOKUMEN
Pendapatan Tetap
 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan
Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula

Ilustrasi Jadual Pembayaran

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454

*Tertakluk kepada terma dan syarat

(Visited 544 times, 7 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*